18 May 2017

休息左一日..今日總算好番啲....不過食完個早餐...又有大把野等住我做.. 雪櫃剩餘物資整嘅飯盒..


 一返工就遇到好多麻煩野......加上朋友都做到心情麻麻...一於放肆一下...食好啲...4 則留言: