11 May 2017

我覺得我應該要正面一啲...唔係挨咁耐都只係星期四...而係仲有一日又可以放假喇.. 今日嘅午餐盒...菜多肉少.....


 可惜跟住失守.....有邪惡的同事....所以食左邪惡的下午茶....


 唔錯都錯左....唯有夜晚補救一下.....繼續少肉多菜....4 則留言: