20 Jan 2017

無驚無險....又到星期五....今日突然個個都叫我出去食飯....不過我最後避開晒啲引誘...繼續食自己個飯盒..


 有少少肚餓...但又唔想食咁多....B同事捐贈左兩塊迷你光酥餅...再飲盒低糖朱古力奶..


 煮左幾晚飯...有啲悶.....今晚出街食...不過覺得又貴又唔太好食....


 今日係大寒...沖完個老薑浴...再浸個老薑足浴...應該乜野風濕都祛晒喇卦....2 則留言: