19 Jan 2017

好耐冇食過粥同蘿蔔糕.... 今日要提早食飯.....好彩我有帶飯盒....唔使出去買....冇咁趕頭趕命.....


 提早食飯...係因為食完之後....要去聽forum....其實都幾悶....都唔知佢講乜....


 今晚繼續煮飯食.....煮左我最愛嘅薯仔雞翼.....6 則留言: