17 Nov 2016

呢幾日都係食呢款早餐...一下唔記得叫佢少醬...就即刻heavy 左好多..做野做到天昏地暗...都冇胃口食野...買少少野食返去..又繼續做...


趕頭趕命做起啲野....又要去剪頭髮....原來時間都唔早...
加上下晝又冇乜食野...晚餐要食得豐富一啲....


今日先知...原來早兩日係ICQ二十週年...而且而家係有app下載添...
難得我仲記得以前嘅號碼...證明我記憶力都未衰退住..4 則留言: