15 Nov 2016

好似有啲飽飽滯滯....都係時候要食少啲.... 唔想再留喺公司....出去行個圈....順便買碗泰式炒河....


 無論如何....今晚都唔OT 架喇......一夠鐘就走人.....個人同個腦都要休息一下...


 買盒壽司就返屋企....6 則留言: