3 Apr 2016

今朝嘅早餐...係春水堂牛肉麵...食飽之後...就去左勤美誠品行下...


之後喺去左附近嘅綠光計劃...
原來果度有好多特色嘅小店...


冇食lunch...都有少少餓...去左食肉丸...


跟住朋友開車去左個好遠嘅地方...高美濕地..
一個好靚嘅地方...可惜時間唔配合..睇唔到夕陽..


喺嗰度仲食左我第一次試嘅蚵嗲...


之後開左好耐車...返去逢甲夜市..掃街當係晚飯..6 則留言: