17 Apr 2016

我今日發覺....原來翠河嘅早餐都幾好食....今個星期改左星期日打波.....三缺一....走動都多啲.....好攰啊....


之後去左飯堂食tea......


呢兩日不約而同收到LINE禮物....一份來自日本...一份來自台灣....多謝呀...


今晚返屋企食....不過阿媽話唔想食飯又唔想煮....所以叫米線外賣....7 則留言: