3 Nov 2015

繼續A餐.......唔知我可以堅持到幾多日呢.......同事喺墾丁買左包龍蝦片比我地做手信....好好食....但認真邪惡.....
回想起我去墾丁時...我好似都冇買任何野....其實我都冇機會去買手信....


今日都係帶飯盒.....食清啲.....


臨放工前.....突然覺得好攰.....放棄唔去做運動....改去食tea當晚飯....4 則留言: