28 Mar 2015

約左朋友去中環食brunch.....第一次食秘魯菜.....
不過唔好問我有乜特別...因為我覺得同普通西餐差不多...食飽左要去行下....行行下去左PMQ.....


之後去左睇戲....五個小孩的校長.....點解啲細路咁鬼識做戲嘅呢...搞到我由頭喊到落尾..


突然想食打冷.....所以過左太子食.....呢度嘅蠔餅同蠔仔粥....次次黎都一樣覺得咁好味..


食到抱住個肚走.....要行一個大圈先可以消化番一啲....不過朋友話想食甜品喎...4 則留言:

 1. 回覆
  1. 好似係之前巴黎時裝節
   用過嘅地毯

   刪除
 2. 秘魯菜一定要試Ceviche (檸檬醃生魚)同烤 Cuy (天竺鼠)。餐廳都無好似強國人咁掛上《正宗》2個字,佢未必煮到其特色。

  食到抱住《人哋》個肚走!好恩愛。哈哈擅自改文有趣啲。

  回覆刪除
  回覆
  1. 個lunch set 死左
   冇得揀
   你正職一定係寫色情小說架喇

   刪除