16 Mar 2015

完全冇得選擇....要留番啲quota....就要食A餐....尋晚有啲剩餘物資.....攞左黎煮飯......細細盒....唔太飽.....啱晒....
 


下晝有少少餓....原本我只係想食個包....但有魔鬼話食tea....結果.....


鬼叫要食野......唯有跑多兩步啦......


約左朋友食晚飯.....多謝請我食生日飯....2 則留言: