19 Feb 2015

星期四o既早上....應該係要晨早起身book羽毛球場....不過今日係大年初一.....
想懶得就懶....唔較鬧鐘.....但最後都係自然醒左....橫掂都醒左...咁起身book啦...之後當然再瞓過啦......再起身時....已經係十一點幾.....阿媽都係剛剛起身.....整啲野食下先...


下晝約左朋友去睇12金鴨.....都算幾好笑.....過年開開心心笑一場都唔錯....


睇完戲返到屋企.....屋企人已經食左飯.....正好比個借口我....可以買啲無益野返去食...
我諗對上一次買煎釀三寶....都應該係年幾兩年前.....雖然係好食...不過十蚊三件...好貴啫..6 則留言:

 1. 兩餐都有糕,祝步步高昇!

  回覆刪除
  回覆
  1. 修正 ,祝步步高陞 ,唔係步步高升或昇。

   昇在古時係指物質、地位上升,升係指量度單位如買幾多升米,可能啲入見升筆劃少,就代替咗個昇字,好似檸茶寫0T 咁囉!後來又創造個新字陞,指地位上升,睇個字形就知道意思唔同啦!新年流流我會盡量好口啲架! 喺人哋心目中嘅地位呀!喺公司嘅地位呀!喺家庭嘅地位呀! 等你無得攝位亂我意思,砌我生豬肉,哈哈哈!

   刪除
 2. 恭喜發財!
  煎釀三寶想食喎.

  回覆刪除