24 Dec 2014

今朝又要食麥皮......不過忍一下......下晝有大食會......同埋另一個部門o既同事一齊開聖誕party......有好多野食.....多到食唔晒.....


今日有得放早.....早少少返屋企執行李....雖然成日都會執.....但每次對我黎講...都係大工程...


今晚得我同阿媽食飯....我放工時....買定D 野食返黎.....同阿媽撐枱腳.....


之後出左去同朋友飲野......傾下偈......好平安咁過左呢個平安夜.....7 則留言:

  1. 撐枱腳d o野似開party剩咗打包....
    Merry Christmas!

    回覆刪除
  2. 帶阿媽去舊式茶餐廳食聖誕大餐嘛,等百有緬懷過去帶細蚊魚去慶祝聖誕嘅歡樂時刻,都好有趣呢!

    回覆刪除