22 Nov 2014

長周o既星期六.....好耐冇上canteen食早餐......上去懷勉一下過去....可能早餐夠豐富.....所以下晝都唔多肚餓.....咁乘機食少D ....為今晚做定準備.....返屋企整香蕉麥皮.....


一個鐘o既羽毛球.....今日o既體力好番D.....所以打得好過上星期....


下晝食少D....再加埋做運動....因為預左今晚要盡情咁食.....
任飲任食火鍋....一次過食晒一個星期o既quota.......4 則留言: