28 Aug 2014

今日比較早起身.....可以舒服D 食個早餐.....收到朋友送o既小禮物....佢話個電話套好啱我....我問點解啱我....
佢話你鍾意美國旗嘛...我話你呢支係英國旗黎喎.....雖然笑到我肚都攣...但依然好多謝...多謝..


今日終於唔係三餸飯....最主要因為華御結今日有雙倍印花.....齊齊出去買外賣...


希望可以繼續堅持落去....做番多D 運動....


跑完步...去剪頭髮......剪完之後....成個人都爽晒....


再去三哥食番碗米線.....4 則留言: