21 Aug 2014

近排都訓得晏....成日都要買野食返去 office 食....繼續食沉悶o既兩餸飯....不過竟然有驚喜....D 餸好多都轉左款....仲好食左添....


呢排做野做到個腦都實晒o既時候....我都會聽呢首歌.....聽完個人輕鬆番晒....


襯今日有空檔.....又係時候去盡力消脂.......


跑完之後....食番個清清地o既米線.......6 則留言: