24 Jul 2014

之前講完話唔去canteen食早餐...點知今日就遲左起身....想去都去唔到....買外賣返公司食..以前影親o既自拍.....質素都麻麻....因為個前置鏡頭唔夠好....
轉左新電話....再測試一下.....嘩......靚好多喎......


下晝唔多想出去....去canteen買飯盒.....三餸飯.....多餸少飯....


我真係大鄉里.....完全唔知....原來LINE都有PC版本架喎.....


有少少口痕....但又唔想食咁多野.....拆開包卡樂B.....同埋D 同事一齊分享卡路里....


約左咁耐....終於約到出黎......幫老虎補祝生日.....不過佢生日其實已經過左三個月...哈哈...


食飽之後去行下街....o係American Eagle 見到買滿一千蚊減三百蚊....
一個人買一千蚊就太多....但兩個人每人兩件就啱啱好.....6 則留言: