4 Dec 2013

等等等等.....最後先話我知....部機壞左...廚房出唔到飛....
搞到我趕頭趕命.....唔夠時間食....早d 講嘛....


五千幾萬.....好吸引.....又係發夢o既時候.....


諗住要食清d 少d....結果都受唔住引誘.....


又有一間新廉航飛首爾.....價錢幾吸引.....不過可惜時間就唔啱.....


下晝食左d 咁邪惡o既野.....放工都要去游水先得....


好難得今日咁勤力.....45分鐘...不停咁游.....之後都唔可以食咁多....10 則留言: