28 Feb 2012

食過美心o既麵包....都係發覺咁樣抵d .....


尋日俾人屈完....即刻搵番張會員咭出黎....今日打電話去馬拉松客戶服務.....叫佢幫我搞番掂佢..


今日約左好耐冇見o既舊同事阿Kat 食lunch....佢話好想試下呢間LA Creperie...
其實我之前成日行過.....都好想試下......所以舉腳贊成....


set lunch 除左咸o既 crepe 之外....仲有一個甜o既 crepe.....兩個都一樣咁好味...
最初驚得咁少野唔夠飽....不過又估唔到原來可以咁飽....跟餐o既 apple cider都好好飲...


今晚冇去做運動....見時間咁早....可以博一博....去美而廉睇下有冇位....
自從佢話左會結業之後...日日都排晒長龍.....好在今次夠早....唔使等...


其實預左呢d 情況下....d 野食都應該不美亦都不廉架喇......不過當係個紀念啦....


6 則留言:

 1. 係咪燈光問題, d crepe好似好燶咁.
  [版主回覆02/28/2012 22:12:46]都唔係, 應該係因為果度比較暗

  回覆刪除
 2. 好耐之前同老公去過美而廉食早餐,D 嘢唔好食又貴.都唔知點解咁多人話好 !?? 莫非 D 人唔知何謂好食嘅嘢 ........
  [版主回覆02/29/2012 08:31:40]我未去過食早餐喎, 不過如果以夜晚鋸扒黎講, 佢係算平o既

  回覆刪除
 3. 照片太黑﹐咸o既 crepe 同甜o既 crepe 用乜整?
  [版主回覆02/29/2012 08:30:51]一個係芝士煙肉, 另一個係蘋果焦糖

  回覆刪除
 4. 哈哈,係呀!都係嘉頓麵包較實際!
  [版主回覆02/29/2012 11:44:28]仲經濟好多添

  回覆刪除
 5. crepe我麻麻地..咁耐都唔知有冇食哂完整一件..
  美而廉我都未去過呀.係邊架...鐘意隻鐵板牛呀...依家好少餐廳會用...
  [毛豆回覆02/29/2012 12:43:02]知你唔會..所以引下你囉
  [版主回覆02/29/2012 12:15:27]我咁懶, 點會自己整
  [毛豆回覆02/29/2012 12:08:30]你覺得好味,下次整定一大疊可以慢慢食架.加料就甜鹹都得...咪唔使成日食麵包囉...煮熱d鮮橙汁+少少橙皮絲+蜜糖+Rum酒,淋上面.仲著住火既
  好..收到..搵日去下先..
  [版主回覆02/29/2012 12:00:34]我都係第一次食crepe咋喎, 我覺得幾好味喎
  美而廉o係旺角洗衣街近中旅社, 如果你要去就快d喇喎, 唔知幾時會摺

  回覆刪除
 6. 未食過crepe
  [版主回覆03/01/2012 14:49:42]我都係第一次食咋, 幾好食

  回覆刪除