7 Jun 2011

今日一返工....就要搬番晒 d 野入office....襯仲有少少時間...快d 食件三文治先要開工喇.....好在環境比想像中好..... 起碼都唔係好臭搬左半晝,lunch time 同 d 同事去左飲茶....不過其實大家都想休息...多過食野夜晚約左 amour 出黎... 一齊去食明洞 express....
搬左舖之後都冇去過........但 d 牛肋骨似乎冇咁好食喎之後去左 amour 介紹o既舖頭食甜品 ......
原個生果整o既沙冰..... 個樣好得意....而且都好好味
沒有留言:

發佈留言