21 Sep 2021

突然好多學生出現喺我後面...搞到我點餐都有啲壓力..
結果求求其其叫左啲野...都唔係我想食...


下晝都幾黑仔...想買果間車仔麵又執左...
改去買南記...買完又落大雨仲要冇遮..


食少啲...留番個肚食月餅...2 則留言:

  1. 阿伯笨手笨腳,我會叫𡃁仔幫手噤機,佢哋可能都係咁慢手腳。

    回覆刪除