26 May 2021

趕頭趕命食完個早餐...要上training...


今日得兩個人食...隨便買個燒味飯...


睇完脊醫必食嘅餃子...2 則留言:

  1. 同室友住埋一齊才有脊骨病,叫佢温柔啲對你。

    回覆刪除
    回覆
    1. 咁覆你嘅留言就一定會有心臟病😌

      刪除