11 Jun 2020

屋企有啲過期麵包..攞埋返公司..慳得就慳...下晝食蒸肉餅同埋節瓜..第一次蒸五穀米...
落得唔夠多水...有少少硬...下次都係都白米就算..


今晚同姑姐慶祝生日...2 則留言: