18 Mar 2020

歎個雲吞麵...跟住開工...有陣時啲會議...唔開又唔得..但開左又浪費光陰...


開會開到...午餐變下午茶...


下晝食得豐富...今晚就咁食淨餃...


其實為左佢先專登走落街...有過有啲失望囉...4 則留言: