16 Nov 2017

今朝對自己好啲...食好啲啲..下晝心血來潮...又同埋啲同事叫外賣...


今晚原本諗住返屋企煮...點知...
無端端要同個國內嘅朋友去食飯...8 則留言: