18 Jul 2017

雖然落雨係麻煩啲...但係好耐冇試過返工一滴汗都冇出...好爽... 有幾張聰嫂嘅現金券...所以下晝出左去食...不過未食飯先去食甜品...
 跟住再去買7仔撈麵...有時食下呢啲垃圾食物....心情都會好啲...


今晚要返屋企等人送傢俬黎...所以冇煮飯...出左去食大家樂.....4 則留言: