19 Feb 2017

可能因為枕頭唔多舒服...所以瞓得麻麻...橫掂都醒早醒左..落街行下...原來石垣呢度嘅早餐係零選擇...行左好耐先見到間KFC..賣嘅野同香港好唔同..


隔離有間超市...入去買啲手信...


下晝去左另一間酒店食午餐....


唔係咁夠瞓...要返酒店瞓一陣....


原來酒店有得免費借單車...出去兜個圈....


返到酒店...啱啱趕得切睇到日落..好靚...


跟住到出去公設市場...不過其實冇乜野好行...


今晚嘅晚餐想食清啲...去食蕎麥麵...


8 則留言: