5 Oct 2016


今日嘅早餐實在太大碗.....多到食唔晒....
定係其實我細食左呢....哈哈....
好想出去行下....下晝出左去食米線....


今晚約左朋友去我嘅飯堂食晚飯....呢個世界真係細.....外國朋友黎香港玩.....book左airbnb......
 竟然間民宿就喺我屋企樓下果層....上左去參觀下....8 則留言: