26 Feb 2016

今日一開facebook就見到啲新野....而家除左有like...仲多左好多選擇...終於到星期五喇.....


下晝約左個朋友食飯.....雖然只係一個短聚...不過都好開心......
可惜朋友將要離開香港.....希望第日仲有機會再見面啦....


放工嘅路上.....見到咁嘅情景.....好在我地識得兜路走....如果唔係一定成身濕晒...


今晚清清地.....食碗米粉....食兩條菜.....7 則留言: