31 Jan 2016

一早就醒左....咁啱阿媽都醒左....齊齊落街食早餐....下晝先後約左兩個好耐冇見嘅朋友出黎.....先同第一位朋友去飲杯野.....
跟住再同第二位朋友去食下午茶....不過嚴格黎講....其實應該係late lunch..


都冇乜做過啲乜....但好似好攰.....唔想再出去.....所以夜晚都係叫外賣返黎食...4 則留言:

 1. 開罐頭午餐肉咪煮個麵食加條菜就夠啦,駛乜仲叫外賣,食量控制得宜、好驚人。

  回覆刪除
  回覆
  1. 得半盒餐肉
   唔夠三個人食喎
   五餅二魚咩

   刪除