31 May 2011

似乎 d 腸胃都未好得晒 ..... 唔太想食早餐....原本冇諗住帶飯盒,不過尋晚阿媽話好多餸剩,所以帶左飯早排新世紀做 promo ... 換左 d coupon 返黎 ... 今晚慳番一餐今日收到一個 order 係訂榴槤蛋糕 .... 原來有人整多左一個俾我
可惜我冇乜口福 .... 唔多舒服.... 只可以食一啖.....但都非常好味
7 則留言:

 1. Wow!榴槤蛋糕,整得好靚喎, 味道應該好香濃!
  [版主回覆05/31/2011 22:03:00]係呀, 好香 因為裡面仲加左 d 榴槤肉入去

  回覆刪除
 2. 我今朝都拎左個大榴槤返黎..當飯食..你胃口唔好..搵我幫你食嘛
  [版主回覆06/01/2011 08:32:00]下....當飯食..... 好呀, 冇問題, 歡迎你訂購

  回覆刪除
 3. 提早食粽慶祝端午節呀? 唔好胃口,係咪其實keep fit先
  [版主回覆06/01/2011 08:32:00]唔係呀, 係叫俾人食 我主要想食粥咋

  回覆刪除
 4. 我都成日買咗早餐,但冇胃口 ........ ( 俾同事 )  可能你未清好個底,食 D 清嘅嘢.小心身體 !
  [版主回覆06/01/2011 08:32:00]係呀, 應該係 d 感冒未清 thx

  回覆刪除
 5. 無咩胃口都食得多過我成日...但係我無咩點食都咁肥..... 榴槤蛋糕...可以試吓喎...我 d 朋友勁鍾意食.....
  [版主回覆06/01/2011 23:00:00]你成日食咁多好野, 都叫做冇咩點食?? 我覺得個蛋糕好好味, 咁你記得幫襯喇喎

  回覆刪除
 6. 隻鷹唔得閒呀....
  [版主回覆06/01/2011 23:10:00]下次 lor

  回覆刪除
 7. 噢!地利 Oh!tria2011年6月3日 上午6:40

  好想食粽
  [版主回覆06/03/2011 08:34:00]你自己包埋得 你乜都識整o既

  回覆刪除