16 Jul 2017

喺屋企附近試左咁多間早餐..都係呢間最好...最抵食... 今日好悶熱....搞到個人都唔想郁....喺屋企瞓左兩個鐘先起身...
 想食啲涼透心嘅野....整左個醉鮑魚醉雞翼大根凍烏冬....


 仲有啲大根喺雪櫃....今晚煮個大根肉丸烏冬....5 則留言:

 1. 悶熱……食雪糕解熱、解悶。

  回覆刪除
  回覆
  1. 夏天都冇消暑3寶(雪糕 甜筒 冰條)喺雪櫃,有人失職。

   整生果冰, 再打成蓉, 純天然、 抗氧化、 增強免疫力,有益又健康。 正正正。 不過,孖魚係『百冇』。No comment.

   刪除